Erkeklerde Artık Ağrısız, Çabuk İyileşme Süreçli Jinekomasti Operasyonu Dönemi
Erkekte Meme Büyümesi (Jinekomasti)

Jinekomasti, erkeklerde görülen kadın tipi meme büyümesine verilen addır. Sıklıkla hormonların etkisiyle ergenlik döneminde başlayan meme büyümesi yine hormonların etkisiyle ergenlik dönemi sonunda çoğu zaman kendiliğinden düzelir, ancak kendiliğinden düzelmeyen meme büyümelerinde tek çözüm cerrahidir. Jinekomastiye neden olan altta yatan bir hastalık varsa öncelikle bu hastalığın tedavisi yapılıp sonrasında jinekomasti düzeltimi gerekmektedir.

Jinekomasti Neden Olur?

Jinekomastinin en büyük nedeni ergenlikte oluşan hormonal dengesizliğe bağlı kanda östrojen hormonunun göreceli artması ve erkekte meme dokusunu büyütmesidir. Buna fizyolojik tip Jinekomasti de denir. Ergenlerde görülen Jinekomasti sıklıkla ergenlik dönemi bitiminde kendiliğinden düzelir.

Bir diğer sık görülen neden de kilo almaya bağlı memelerin yağlanmasına ve deri elastikiyetinin de bozulmasıyla oluşan meme büyümesidir ki buna “yalancı Jinekomasti” de denir. Kilo verilse de düzelmeyebilir.

Patolojik tipleri çok nadir görülseler de karaciğer hastalıkları, epilepsi (sara) ilaçları, testis tümörleri, beyin tümörleri, mide koruyucu ilaçlardan bazıları, uyuşturucu madde kullanımı, kortizon (steroid) kullanımı, akciğer kanserleri ve bazı akciğer hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları (guatr) gibi altta yatan başka hastalıklara bağlı olarak oluşabilir. Bunlar sıklıkla ani başlar ve ağrılı meme büyümesine neden olabilir.

Jinekomastinin Yarattığı Psikolojik Sorunlar

Gerek ergenlerde gerekse erişkinlerde göğüslerin büyümesi psikolojik rahatsızlık oluşturabilmekte; etraflarından aldıkları alaycı tepkiler nedeniyle spor yapmama, denize girmeme, evlenmek istememe, içine kapanma neredeyse kendilerini toplumdan soyutlamaya kadar giden psikolojik bozukluklara neden olabilmektedir.

Jinekomasti Tipleri Nelerdir?

Jinekomastinin üç alt tipi vardır: Glandüler, lipomatöz ve mikst tip jinekomasti.

Glandüler tip jinekomastide meme dokusu fazladır, lipomatöz tip jinekomastide ise meme bölgesinde yağ dokusu artmıştır. Mikst jinekomastide ise hem meme dokusunda büyüme hem de yağ dokusunda fazlalık bulunmaktadır. En sık rastladığım mikst tiptir, hastaların büyük çoğunluğunda liposuction ve vaser ya da laser lipoliz yöntemiyle meme dokusunu ve çevresel yağ dokuyu almak yeterli olmaktadır.

İlk Muayene

Hastalarıma ilk muayenemizde başlangıç zamanı, ilaç kullanım öyküsü, başka hastalıkların sorgulanması gibi nedenlere yönelik sorular sorduktan sonra
lokal muayeneye geçerim. Memenin yağdan mı meme dokusundan mı zengin olduğunu anlamak seçilecek ameliyat tekniği ya da teknikleri hakkında bize ışık tutar. Hastalarımdan gerekli görürsem birtakım kan tahlilleri ve ultrason görüntülemeler de isteyebilirim.

Jinekomasti şikayetiyle başvuran hastalarıma önceden ameliyat edilen hastaların öncesi ve sonrası fotoğraflarını gösteriyorum, böylelikle ameliyat seyri ve sonrası hakkında daha iyi fikir sahibi oluyor, akıllarına takılan sorulara yanıt buluyor ve süreci zihinlerinde daha net canlandırıyorlar. Türkiye’ de yasalar gereği öncesi – sonrası hasta fotoğrafı paylaşımı internet ortamlarında yasak olduğundan ancak kliniğe başvuran hastalara bilgi amaçlı fotoğraf gösterebilmekteyiz.

Jinekomasti ameliyatı kaç yaşından itibaren yapılabilir?

Ergenlik dönemi bitiminden, yani 17 yaşından itibaren bu ameliyat yapılabilir. 16 – 17 yaşından önceki hastalarda kendiliğinden düzelme şansı olduğundan bir süre beklemek daha doğru olacaktır. Ancak 17 yaşından sonra durum devam ediyor ve rahatsızlık veriyorsa doğabilecek psikolojik sorunların önüne geçebilmek adına en uygun zamanda müdahale edilmelidir.

Jinekomasti Tedavi Yöntemleri

Jinekomastinin tek tedavi yöntemi ameliyattır, ameliyatsız düzeltimi mümkün değildir, uygun cerrahi yöntemle son derece yüz güldürücü sonuçlar almamız mümkündür.

Jinekomastinin derecesine ve tipine göre cerrahi seçenekler de değişir, burada belirleyici olan deri sarkması olup olmaması yani derinin kalitesi, içerde belirgin ve sert meme dokusu olup olmaması, meme ve çevresinde yağlanma durumu gibi deri, yağ doku ve meme doku durumudur. Bunlara lokal muayene ile bakılarak ameliyat yöntemi belirlenir.

En sık yaptığım Jinekomasti düzeltimi laser ya da vaser lipoliz destekli liposuction la yapılan düzeltim ameliyatıdır. Bu yönteme kapalı yöntem de denmektedir. Çok küçük kanüllerin girdiği deliklerden yağlar ve meme dokusu parçalanıp emilir, cilt sıkılaştırılır. Bu yöntemle başvuran hastaların büyük çoğunluğu basit sedasyon anestezisi ile rahatlıkla ameliyat edilmekte ve aynı gün taburcu olup ertesi gün işlerine dönebilmektedir.

Sert ve yaygın meme dokusu varlığında (laser ya da vaserle parçalanması mümkün değilse) areola dediğimiz meme başı çevresindeki koyu renkli halkanın alt yarısını yarım ay şeklinde geçen ve tam deri – areola sınırında iz kalacak şekilde yapılan kesinden girilerek sert meme dokusu kesilerek çıkarılıp areola tekrar kapatılarak yerine dikilir, bu iz zamanla solarak belirsizleşir. Bu seansta aynı yerden liposuction işlemi de yapılabilir, vaser ya da laser ile edindiğim başarılı deneyimlerimden sonra bu yönteme artık daha nadiren başvurmaktayım.

Deri sarkmasının çok fazla olduğu Jinekomasti tipinde ise sıklıkla meme çevresinden deri çıkarmak da gerekebilir, bu tip jinekomastilere sıklıkla ileri yaş grubu veya bariatrik cerrahi geçirmiş hastalarımda rastlıyorum. Bu tip hastalara ameliyat öncesi görüşmelerde uygun dizaynlar yaparak ameliyat sonrası kalacak izi en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası İz Kalır mı?

Jinekomastide sıklıkla kapalı yöntem tercih edildiğinden açılan 2-3 mm deliklerin izleri zamanla solup belirsizleşir. Areoladan yapılan cerrahi düzeltimlerde de iz zamanla solacaktır. Ameliyat sonrası izlerin solmasın hızlandırmak için birtakım yöntemler (laser vb) ya da jellerden faydalanmaktayız.

Ameliyat Ne Kadar Sürer?

Ameliyatta kalış sürenizi yine kullanılacak cerrahi yöntemi belirler. Sadece liposuction, laser veya vaser lipoliz yapılacaksa operasyon süresi 1 – 1,5 saat kadarken, deri -, veya meme çıkarımı gibi diğer seçenekler de yapılacaksa süre 2,5 saate kadar uzayabilir.

Ameliyat:

Jinekomasti düzeltimi hastane ortamında “Sedasyon destekli lokal anestezi” ya da “genel anestezi” altında yapılmalıdır.

Ameliyata tümescant mayii dediğimiz bir sıvı karışımının ameliyat yapılacak sahaya verilmesi ile başlıyoruz. Bu sıvıda hem anestezik hem de kanamayı azaltmaya yardımcı ilaçlar vardır, ameliyat sonrası konforunuzu artırmaya yöneliktir. Sonrasında liposuction kısmına başlıyoruz. Burada laser ya da vaser kullanacaksak önce bu cihazlarla yağları parçalayıp sonrasında liposuctionla yağları emiyoruz, cildi sıkılaştırma üzere bir kez daha aynı bölgeyi laser ışınlarıyla tarıyoruz.

Meme dokusu açık ameliyat dediğimiz areolanın yarım ay şeklinde ek kesisiyle çıkarılacaksa areolayı alt yarısından yarım daire şeklinde kesip kapak gibi kaldırıp liposuction kanülüyle çekilemeyecek kadar sert meme dokusunu keserek alıyoruz, çevresine liposuctionla gerekli düzeltme yapılacaksa bu esnada aynı yerden kanülü girerek liposuction yaptıktan sonra tekrar kapağı kapatıyoruz. Liposuctionı meme çevresinde düzensizlik ve çökmeler oluşmasın diye mutlaka yapmakta fayda vardır.

Ek olarak fazlalık ve sarmış deri çıkarımı da yapılacaksa ameliyat öncesi ayakta yaptığımız kesi yerleri dizaynına uygun şekilde deriyi keserek ameliyata başlayıp hem deri hem de meme ve yağ doku fazlasını buradan alıyor, ek liposuction gerekliyse yapıyor, deriyi yeniden sıkı bir şekilde dikiyoruz.

Kaç Günde İyileşirim?

Erkeklerde iyileşme bayanlara göre çok daha hızlı ve kalitelidir, en fazla 2-3 gün içinde günlük hayatınıza geri dönersiniz. Elbette kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte liposuction ve laser/vaser yöntemlerinde bu süre kısalırken deri de çıkardığımız hastalarda bu süre birkaç gün daha uzayabilir.

Ameliyat Sonrası Çok Ağrım Olacak mı?

İlk birkaç gün her ameliyatta olduğu gibi hafif ağrı duyabilirsiniz, ancak basit ağrı kesici tabletlerle ağrınız azalacak ve günlük hayatınıza rahatlıkla döneceksiniz. Laser ve vaser ile cerrahide kullanımı ile ameliyat sonrası ağrı, ödem, morarma oldukça azalmakta, iyileşme çok daha hızlı olmaktadır.

Ameliyat Sonrası:

Hastanede 1 gece kalabilir ya da genel sağlık durumunuz iyiyse aynı gün taburcu olabilirsiniz.

Laser ya da vaser kullanımı cerrahi sonrası dönemde iyileşmeyi hızlandırdığı, ağrı, ödem ve morlukları azalttığı için hastaların ameliyat korkularını neredeyse yoketmiştir.

Ameliyattan sonraki 2 hafta – 1 ay döneminde size ameliyat sırasında uyanırken giydirilen özel korseyi kullanmanız gerecektir. Bu korse sayesinde sizi sıkan ve ağrı veren sargılardan kurtulmuş olacaksınız. Gözlemlerime göre hastalarım atlet şeklinde olan korseleri gömlek ve t-shirt altına giyebildikleri ve katlanma yapmadığı için daha rahat kullanıyorlar, bu nedenle diğer korse modelleri yerine atlet şekilli olan korseleri tercih ediyorum.

Ameliyat Sonrası 24 saati doldurduğunuzda pansumanları çıkararak banyo yapabilirsiniz. Sonrasında kesi yerlerine basitçe baticon sürerek korsenizi tekrar giyerek günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz.

Ameliyat yerlerinde kendiliğinden emilen çok ince dikişler kullanmaktayım, hastalar da ameliyat sonrası dikiş aldırma derdinden kurtulmaktalar.
Jinekomasti ameliyatından 3 – 4 gün sonra en ödemli haliyle bile farkedilir bir düzelme görmekte, 1 ayın sonunda ise yepyeni görünümünüze kavuşmuş olmaktasınız.

Jinekomasti ameliyatı sonrası memenin tekrar büyüme riski var mı?

Fizyolojik jinekomasti ameliyat edildiği takdirde memenin yeniden büyüme riski yoktur, ancak hasta aşırı kilo alırsa meme dokusu büyümese de yağlanma artacaktır. Diğer patolojik tiplerinde ise jinekomasti düzeltimi ile birlikte altta yatan diğer nedenlerin de düzeltimiyle başarı kalıcı olacaktır.

Şehir Dışı – Yurt Dışı Hastalarımız:

Misafir hastalarımıza havaalanı ya da otogardan transfer, otel, günlük şehir turları hizmetlerimiz vardır.

Yurt dışından misafir hastalarımızın ameliyat sonrasında gözetimimiz altında olması, günlük pansuman takiplerinin tarafımızdan yapılması 3 gün sonrasında iyileşme sürecinde ilerleme olduktan sonra ülkesine dönmesi kendi sağlıkları açısından önemlidir. Bu süre içinde istenirse küçük bir ek ücret karşılığında anlaşmalı otellerimizde konaklayacaklar ve ayrıca mini tur hizmetimizden de faydalanacaklardır.

WhatsApp

Müşteri Destek